• You are welcome to ERC!

Editorial Board


Earthquake Research in China

Editor-in-Chief

CHEN Yong

 

Deputy Editors-in-Chief

WANG Haitao     LIU Guiping    PENG Zhigang    WANG Baoshan

 

Editorial Board

       CHEN Hanlin           DENG Zhihui          DING Zhifeng           FENG Zhisheng     FU Hong

        GAO Jingchun          GUO Jian                 HE Shaolin                HU Chunfeng         HUANGFU Gang

        HUANG Fuqiong     HUANG Jianping     HUANG Qinghua     HUANG Zhibin     JIANG Lixin

        JIANG Haikun         JIANG Changsheng  JIN Xing                     LI Jun                     LI Zhiqiang  

        LIU Jie                     LIU-ZENG Jing         LIU Ruifeng              LIU Xiqiang          LU Jun

        MA Qiang                MA Yanlu                 NI Sidao                     NIE Gaozhong       NIU Anfu  

        QIAO Xuejun          QU Zhe                     SHAN Xinjian            SHAO Zhigang      SHEN Xuhui         

        TIAN Qinjian          WANG Bin                WANG Tao                WU Jianping          XUE Bing

        YANG Liming        YAO Huajian             ZHANG Huai             ZHANG Huiping   ZHANG Xiaodong

        ZHANG Yongxian  ZHAO Cuiping          ZHAO Fengxin          ZHOU Shiyong       ZHOU Jing

        ZHOU Longquan